เวลาพิเศษ เชื่อว่าการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสจะมีผู้เล่นพิจารณา เวลาพิเศษ

เวลาพิเศษ เมื่อเกษียณ อายุ มันเป็น เวลา สองเดือน แล้วนับ ตั้งแต่ การแข่ง ขันพรี

เมียร์ลีก ครั้งล่า สุดกับ ประเทศ ที่เหลือ อยู่ใน การถูก ล็อคแคม เปญยัง คงมี อยู่ 92 เกมที่

จะเสร็จ สมบูรณ์ หากหัว หน้าระ ดับพรี เมียร์ ลีกสา มารถ สรุป ‘โปรเจค รีสตาร์ท’ ได้ และ วัย 28 ปีคิด ว่าการ ล็อคดาวน์ จะทำ ให้ผู้ เล่นคน อื่นเห็น แววอนา คตของ คู่ปรับตัวฉกาจ

พวกเขา เมื่อฟุต บอลจบ ลง เขาบอก กับ ว่า: “การสร้าง เกมและ เห็นพวก เด็ก ๆ

อย่างเห็น ได้ชัด เรากำ ลังใช้ อยู่ด้วย กันอย่าง มากจาก นั้นเรา ก็ไม่ ได้เป็น เว ลาสอง

เดือน ความรู้ สึกที่ คุณมี ตอนนี้ เป็นสิ่ง ที่คุณ ไม่เคย มีมาก่อน “ มันทำ ให้คุณ ซาบซึ้ง มากขึ้น เล็กน้อย มันจะ แปลกไป ฉันไม่ อยากคิด ถึงการ เกษียณ อายุ แต่มัน

เวลาพิเศษ

จะแปลก ไปแน่ ๆ “ มันทำ ให้คุณ คิดว่า มันยาก แค่ไหน สำหรับ ผู้เล่น

ในการ ตัดสิน ใจที่จะ “ เห็นได้ ชัดว่า คุณต้อง ทำงาน หนักและ จัดหา ครอบครัวให้ แต่จะ

มีช่วงเว ลาที่ ไม่แน่ นอนเมื่อ คุณไม่ รู้ว่า จะทำ อย่างไร เช่นใน ขณะนี้ ในขณะ ที่คุณ

ไม่มี ความคิด ว่าจะ เกิดอะ ไรขึ้น ” เข้าร่วม ทีม เรด ในปี 2018 จาก เซาท์ แฮมพตัน

และเปลี่ยน การป้อง กันเป็น หนึ่งใน ผู้แข็ง แกร่งที่ สุดใน โลก นอกจาก นี้เขา ยังเปิด

เผยว่า ทำไม เขาถึง เลือกลิ เวอร์พูล โดยยอม รับว่า เป็นแฟน ๆ ที่ตัด สินใจ เปลี่ยนแปลง กล่าวเสริม ว่า: “ ก่อนที่ ฉันจะ ตัดสิน ใจเลือก ลิเวอร์ พูลฉัน ได้พิ จารณา ทุกแง่ มุมของ สโม สรวิ ธีการ เล่นเพื่อน ร่วมทีม อนาคต เช่นกัน “ เมืองแฟน ๆ ทุกอย่าง ต้องเป็น ข่าวฟุตบอลวันนี้

ส่วนสำ คัญใน การเข้า ร่วมคลับ “ ฉันคิด ว่าลิ เวอร์พูล ใน นั้นเมื่อ ฉันทำ การตัด สินใจ คือการ ตัดสิน ใจที่ ถูกต้อง และชัด เจนใน การเข้า

ถึงแชม เปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศในช่วงหกเดือนแรกของฉันเป็นโบนัสใหญ่อย่างเห็นได้ชัดและช่วยฉันในการพัฒนาของฉันอย่างมาก”