โค้ชโอ่งพอใจลูกทีม ดุสิต เฉลิมแสน พอใจ ลูกทีม ที่ฝึก ซ้อมตาม โปรแกรม

โค้ชโอ่งพอใจลูกทีม และดู แลตัว เองเป็น อย่างดี แม้จะ อยู่ที่บ้าน บีจี ปทุม ได้ปล่อย ให้นัก เตะฝึก

ซ้อมอยู่ ที่บ้าน เกือบหนึ่ง เดือน เนื่องจาก สถานการณ์ การระ บาดของ โควิค19 ที่ทำ

ให้ฟุต บอลต้อง เลื่อนการ แข่งขัน รวมถึง ไม่สา มารถ ร่วมฝึก ซ้อมเป็น กลุ่มได้ แม้จะ เป็นการ ซ้อมอยู่ ที่บ้าน แต่ทาง ‘โค้ช โอ่ง’ ก็พอ ใจที่ ลูกทีม บี จีพียู ฝึกซ้อม และดู แลตัว เองเป็น ข่าวฟุตบอลวันนี้

อย่างดี โดยอดีต แบ็คซ้าย ทีมชาติ ไทยกล่าว ว่า “หลังจาก ที่ทาง สโมสร ได้ให้ โปรแกรม ในการฝึก

ซ้อมที่ บ้านแก่ นักเตะ ทุกคน เพื่อให้ ผู้เล่น ได้รัก ษาสภาพ ความฟิต ของร่าง กาย โดย จะมี

ทีมงาน สตาฟฟ์ โค้ชคอย เก็บข้อมูล และประ เมินผล อยู่ตลอด ทุกสัปดาห์ โดยที่ ผ่านมา เกือบหนึ่ง เดือน นักเตะ ทุกคน ให้ความ ร่วมมือ เป็นอย่าง ดี ทุก คนดู แลร่าง กาย รักษา สภาพความ ฟิต

โค้ชโอ่งพอใจลูกทีม

และฝึก ซ้อมตาม โปรแกรม ที่มอบ ให้อย่าง ต่อเนื่อง

ซึ่งตน เองค่อน ข้างพอ ใจใน เรื่องนี้ และหวัง ว่าทุก คนจะ มีความ รับผิด ชอบใน แลตัว เองอย่าง

นี้ต่อไป จนกว่า ฟุตบอล ลีกจะ กลับมา แข่งขัน อีกครั้ง” ส่วนเรื่อง ที่การ แข่งขัน โตโย ต้า ไทยลีก

ต้องเลื่อน ออกไป เตะอีก ครั้งใน เดือนกัน ยายน 2563 กุนซือ เดอะ แรบบิท ก็เผยว่า “ยอมรับ ว่าเป็น เวลา ค่อนข้าง นานใน การหยุด พัก แต่ก็ พร้อมที่ จะปฏิบัติ ตามน โยบาย ของสมา คม เอเลฟ วิเอร่า

กี ฬาฟุต บอลฯ เพื่อควบ คุมโรค นี้ให้ ได้เร็ว ที่สุด และความ ปลอดภัย ของทุก ฝ่าย ซึ่งตอน นี้เราดู

แลและ รักษา สภาพความ ฟิตของ ผู้เล่น เพื่อให้ พร้อมมาก ที่สุด เมื่อกลับ มาทำ การแข่ง ขันอีก ครั้ง ส่วนจะ มีการ ปรับเปลี่ยน ตัวผู้ เล่นใหม่ หรือไม่ นั้น

ตนเอง ยอมรับ ว่าจาก ผลงาน ที่ผ่าน มาค่อน ข้างพอ ใจใน ศักยภาพ ของผู้ เล่นที่ มีอยู่ แต่อาจจะมีนักเตะบางคนที่สัญญาจะหมดในช่วงสิ้นปีนี้ ก็จะมีการประชุมกับบอร์ดบริหารทีมถึงแนวทางในเรื่องนี้ และพูดคุยกับนักเตะเป็นรายบุคคลต่อไป”