ใหม่ไอคอนอาร์เซนอล ตำนาน ของ เย็นส์ เล มัน ได้เอาชนะ โคโร น่าไว รัส – ยืนยัน ข้อผิด พลาด ใหม่ไอคอนอาร์เซนอล

ใหม่ไอคอนอาร์เซนอล ร้ายแรง ที่ทำ ให้เขา มีปัญ หาน้อย กว่าไข้ หวัดใหญ่ และอดีต

ผู้รัก ษาประ ตูระดับ นานา ชาติของ เยอรมัน ได้เรียก ร้องให้ แฟน ๆ จำนวน มากได้ รับอนุ ญาต

ให้ เข้าร่วม ในสนาม กีฬา เมื่อฟุต บอลกลับ มาเล่น ต่อนอก จากนี้ เขายัง ไปถึง รอบชิง ชนะเลิศ แชมเปี้ยนส์ ลีกและ ได้รับ รางวัล เอฟ เอคัพ และ เอฟเอ คอมมิว นิตีชีลด์ ของขวัญจากอาร์เซนอล

ร่วมกับ ฝ่ายของ อาร์แซน แวงแกร์ ก่อนออก เดินทาง ไปสตุต การ์ตใน ปี 2551 เปิดเผย

ว่าตอน นี้เขา ตกเป็น เหยื่อของ โควิค 19 เมื่อเดือน ที่แล้ว เลห์ กล่าวว่า: “ฉันติด

เชื้อใน กลางเดือน มีนา คมฉัน ได้รับ ความทร มานจาก อาการ ไอและ มีไข้ เล็กน้อย เป็นเวลา หนึ่งวัน ครึ่ง “หลังจาก สองสัป ดาห์ใน การกัก กันเจ้า หน้าที่ ประกาศ ให้ฉัน

ใหม่ไอคอนอาร์เซนอล

มีสุข ภาพดี อีกครั้ง ฉันพบ ว่ามัน แย่น้อย กว่าตอน ที่ฉัน เป็นไข้ หวัด

“ แน่ นอนว่า คนที่ มีความ เสี่ยงต้อง ระวัง ตัวมัน อาจช่วย ได้เช่น กันใน การใช้ ชีวิต ที่มี

สุขภาพดี” ว็อล์ฟกัง ช็อยเบลอ ประธาน รัฐสภา เยอรมนี ถูกไฟ ไหม้เนื่อง จาก

การ แนะนำ เกมบุน เดสลี กาอาจ ยอมรับ แฟน ๆ จำนวน จำกัด เมื่อเริ่ม ฤดูกาล ใหม่ แต่

มันน์ยัง คงยืน ยันว่า: “ฉันไม่ เคยได้ ยินข้อ โต้แย้ง ที่สม เหตุสม ผลเลย ถ้ามี

เพียงหนึ่ง ในสี่ ที่นั่ง เท่านั้น ใครก็ ตามที่ ฝ่าฝืน กฎทาง สังคม จะถูก โยนออก ไปและ ได้รับ การห้าม สนามกี ฬา”โดยทั่ว ไปแล้ว ฉันเห็น ด้วยกับ สิ่งที่ นายชา เลท์กล่าว เราต้อง ทำให้ เยอรมนี กลับมา ทำงาน อีกครั้ง เพื่อให้ เศรษฐกิจ สามา รถอยู่ รอดได้ ในภา วะวิ กฤติ “นั่นไป ข่าวฟุตบอล

สำหรับ ธุรกิจ ทุกสาขา – รวมถึงบุนเดสลีกา” ในเดือนมีนาคม ได้รับแบค แลชออนไลน์ ขนาดใหญ่ หลังจากทำ การสอบถามคำ แนะนำอย่าง เป็นทางการ เกี่ยวกับ โค โรน่า ไอคอน สโมสรฟุต บอลอาร์ เซนอล นำชุดทวีตที่อ้างว่า“ ปิดทุกอย่าง” อาจทำให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้น